Praca magisterska o Piwnicy pod Fortuną

Z dumą informujemy, że powstała pierwsza praca magisterska na temat naszej instytucji. Zyskaliśmy dzięki niej, sporo wiedzy na temat opinii naszych gości o ,,Piwnicy pod Fortuną" - co cieszy w znacznej większości są one zdecydowanie pozytywne :)

Praca powstała w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii - Curie  Skłodowskiej w Lublinie. Gratulujemy i dziękujemy autorce - Sylwii Kur i pani promotor - prof. Annie Ziębińskiej - Witek.